Wij hanteren een werkwijze die direct van onze visie is afgeleid.
Wij besteden veel aandacht aan het verhelderen van de vraag van opdrachtgever en cliënt. Er moet volledige overeenstemming zijn over het doel van onze inbreng.
Onze activiteiten zijn erop gericht een opdrachtgever zo snel mogelijk regie te geven over het eigen ontwikkelingstraject. De samenwerking moet daarom effectief (intensief en doelgericht) en efficiënt (begrensd in tijd) zijn.
Projecten worden in de regel gefaseerd uitgevoerd. Daardoor zijn de resultaten tussentijds toetsbaar en kan tot bijsturing worden besloten.

Ervaar bewustwording, krijg inzicht in je eigen gedrag en ontwikkel jezelf

lol-footer-afbeelding-2
lol-bullet


Interesse
onze aanpak of
een trainingstraject?
Laten we praten:
Wij besteden veel aandacht aan het verhelderen van de vraag van opdrachtgever en cliënt. Er moet volledige overeenstemming zijn over het doel van onze inbreng.
Onze activiteiten zijn erop gericht een opdrachtgever zo snel mogelijk regie te geven over het eigen ontwikkelingstraject. De samenwerking moet daarom effectief (intensief en doelgericht) en efficiënt (begrensd in tijd) zijn.
Projecten worden in de regel gefaseerd uitgevoerd. Daardoor zijn de resultaten tussentijds toetsbaar en kan tot bijsturing worden besloten.

Ervaar bewustwording, krijg inzicht in je eigen gedrag en ontwikkel jezelf

lol-footer-afbeelding-2
lol-bullet


Interesse
onze aanpak of
een trainingstraject?
Laten we praten: