Een bijzondere plaats wordt ingenomen door onze kuil®-methode. Dit is een wetenschappelijk getoetste trainingsmethodiek gericht op de ontwikkeling van houding en gedrag. Deze methode werd ontwikkeld en wordt beheerd door Bureau Lolkema.
De methode wordt toegepast in de vorm van trainingen bij ontwikkeling- en verandertrajecten. Hiermee zijn we in staat om in zeer korte tijd persoonlijke, gedragsmatige en motivationele kwaliteiten en belemmeringen te signaleren. En deze vervolgens voor de deelnemers zichtbaar en voelbaar te maken. Dit geeft de mogelijkheid bij te sturen en alternatief gedrag te ontwikkelen en te verankeren.

meer informatie:

lol-footer-afbeelding-2


Interesse
onze aanpak of
een trainingstraject?
Laten we praten:

meer informatie:Interesse
onze aanpak of
een trainingstraject?
Laten we praten: