header verf
 

Werkwijze

Bureau Lolkema hanteert een werkwijze die direct van onze visie is afgeleid.

Onze inbreng heeft een helder en eenduidig doel.
Wij besteden veel aandacht aan het verhelderen van de vraag van opdrachtgever en cliënt. Er moet volledige overeenstemming zijn over het doel van onze inbreng.
 
Onze inzet is effectief en efficiënt.
Onze activiteiten zijn erop gericht een opdrachtgever  zo snel mogelijk regie te geven over het eigen ontwikkelingstraject. De samenwerking moet daarom effectief (intensief en doelgericht) en efficiënt (begrensd in tijd) zijn.
 
Onze resultaten zijn meet- en toetsbaar.
Projecten worden in de regel gefaseerd uitgevoerd. Daardoor zijn de resultaten tussentijds toetsbaar en kan tot bijsturing worden besloten.
 
Bureau Lolkema
  • richt zich op mensen
  • is consequent in zijn handelen
  • betracht volledige transparantie voor de cliënt
  • rapporteert feiten, geen interpretaties
  • laat zich niet door formele structuren afschrikken wanneer die de persoonlijke ontplooiing van de cliënt in de weg staan.