header buizen

Activiteiten

Bureau Lolkema beweegt zich op alle terreinen die samenhangen met het functioneren van mensen in werksituaties. 

Wij richten ons op:
  • persoonlijk functioneren (begeleiding en coaching. Trainingen binnen thema’s als communicatie, belangentegenstellingen en conflicthantering, verantwoordelijkheid, ontwikkeling van vaardigheden etc.);
  • samenwerken en teamfunctioneren;
  • leiderschap en leidinggeven;
  • persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, organisatieontwikkeling

 

Methodische aanpak

Bureau Lolkema hanteert een aanpak, uitdrukkelijk geen star model of theorie. 
Onze interventies liggen veelal op individueel niveau. Ze worden telkens aan de hand van de specifieke eigenschappen van de persoon en de bestaande of beoogde werkomgeving gedefinieerd. In de begeleiding van groepsprocessen zullen wij ons concentreren op gezamenlijke én individuele doelen. 
De kernvragen zijn altijd:
    Hoe handelen mensen binnen hun functie in de gegeven situatie?
    Waarom handelt men zo?
En: Wat is het effect van hun handelen? Zijn zij daarmee in staat hun persoonlijke en/of organisatiedoelen te realiseren?
 
Wij kiezen ervoor cliënten en opdrachtgevers vanuit hun unieke identiteiten te benaderen. Dat dwingt ons tot maatwerk. Geen enkel traject is hetzelfde. 
Verschillende vormen van interventie kunnen relevant zijn: advies, coaching en begeleiding, training en vorming. Deze worden telkens afgemeten aan de doelen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt en de opdrachtgever.