Kenmerkend voor onze werkwijze is dat wij ons primair richten op het menselijk gedrag.

Wat zijn de gewenste en ongewenste effecten van hun eigen gedrag. En welke motieven, behoeften en belangen liggen daaraan ten grondslag. Dat doen wij zowel individueel, als op team- en organisatieniveau.


wij zijn
bureau lolkema


Wij begeleiden de ontwikkeling
van mensen, organisaties én
mensen in organisaties

lol-bullet
Mensen hebben vaak weinig zicht op hun eigen gedrag en houding en wat voor effect dit heeft op anderen en hun omgeving. Anders gezegd: wat men doet, hoe men het doet en wat het gevolg daarvan is. Daarnaast ontbreekt ook vaak een helder besef van motieven, behoeften en doelen die men nastreeft. Anders gezegd: waarom men iets doet.
onze
visie
Persoonlijke ontwikkeling ontstaat wanneer mensen hun eigen behoeften en (levens)doelen beter leren kennen. En daarnaast gedrag te ontwikkelen om deze doelen ook te realiseren in hun leven en werk. Daar ligt een belang voor het individu, maar ook voor de organisatie waarin men werkt. Mensen functioneren in hun werk nu eenmaal het best wanneer individuele en organisatiedoelen parallel lopen.
Wat we doen, hoe we iets doen en waarom wij dat doen, wordt gestuurd door een aantal uitgangspunten:
  • ieder mens is uniek
  • ieder mens beschikt over eigen persoonlijke kwaliteiten
  • ieder mens heeft de vrije keuze deze kwaliteiten te ontwikkelen en in te zetten
  • ieder mens is zelf verantwoordelijk voor de realisatie van zijn behoeften en doelen.

Ervaar bewustwording, krijg inzicht in je eigen gedrag en ontwikkel jezelf

lol-footer-afbeelding-2
lol-bullet


Interesse
onze aanpak of
een trainingstraject?
Laten we praten:

Kenmerkend voor onze werkwijze is dat wij ons primair richten op het menselijk gedrag.

Wat zijn de gewenste en ongewenste effecten van hun eigen gedrag. En welke motieven, behoeften en belangen liggen daaraan ten grondslag. Dat doen wij zowel individueel, als op team- en organisatieniveau.

wij zijn
bureau lolkema

Wij begeleiden de ontwikkeling van mensen, organisaties én mensen in organisaties

lol-bullet
onze
visie
Mensen hebben vaak weinig zicht op hun eigen gedrag en houding en wat voor effect dit heeft op anderen en hun omgeving. Anders gezegd: wat men doet en wat het gevolg daarvan is. Daarnaast ontbreekt ook vaak een helder besef van motieven, behoeften en doelen die men nastreeft. Anders gezegd: waarom men iets doet.
Persoonlijke ontwikkeling ontstaat wanneer mensen hun eigen behoeften en (levens)doelen beter leren kennen. En daarnaast gedrag te ontwikkelen om dat ook waar te maken in hun leven en werk. Daar ligt een belang voor het individu, maar ook voor de organisatie waarin men werkt. Mensen functioneren nu eenmaal het best wanneer individuele en organisatiedoelen parallel lopen.
Wat we doen, hoe we iets doen en waarom wij dat doen, wordt gestuurd door een aantal uitgangspunten:
  • ieder mens is uniek
  • ieder mens beschikt over eigen persoonlijke kwaliteiten
  • ieder mens heeft de vrije keuze deze kwaliteiten te ontwikkelen en in te zetten
  • ieder mens is zelf verantwoordelijk voor de realisatie van zijn behoeften en doelen.

Ervaar bewustwording, krijg inzicht in je eigen gedrag en ontwikkel jezelf

lol-footer-afbeelding-2
lol-bullet


Interesse
onze aanpak of
een trainingstraject?
Laten we praten: